DETEKCE POVRCHOVÝCH PRASKLIN A BRUSNÝCH POPÁLENIN POMOCÍ PMTF

Zkoušení vířivými proudy využívá elektromagnetickou indukci ke zjištění povrchových vad ve vodivých materiálech jako je např. ocel, hliník apod. Elektromagentická indukce je jev, kdy vodiče, např. měděný drát, přivedeme střídavý proud a okolo něj se vytvoří magnetické pole. Toto pole se zvyšuje tak, jak roste proud k maximální hodnotě a snižuje se jak proud klesá k nule. Po vložení dalšího vodiče do tohoto pole je v něm indukován proud. Vířivé proudy tečou po kruhové dráze. Změny elekrické vodivosti a magentické permeability v testovaném předmětu a přítomnost vady vyvolává změnu fáze a aplitudy. Tyto změny jsou detekovány přístrojovou technikou. Tato technologie je bezdotyková, nedestruktivní kontrola a tím je vhodná i pro citlivé povrchy.
V případě konvenčních vířivoporudých přístrojů je nutné, na umělé vadě nastavit, frekvenci, fázový posuv a příslušné zesílení proto, aby tato vada byla detekována. U moderní přístrojové techniky ibg toto nastavení odpadá a celé nastavení se provádí pouze pomocí dobrých kusů, které jsou přesně definované. Na základě těchto kusů se vytvoří toleranční pole se kterým se porovnávají další kusy z výrobního procesu.

Uživatel může využít výchozí nastavení ibg, které obsahuje výchozí frekvenci a tzv. faktor toleračního pole. Veškeré další parametry jako fázový posuv a nastavení filtrů odpadají, protože toleranční pole je vykresleno na základě vířivoproudého signálu dobrého kusu pro každý z 30 pásových filtrů. Tuto technologii nazváme PMFT (Preventive-Multi-Frequency-Test).Na základě aplikace je možné použít velké množství typů sond od běžných tužkových, úhlových a tvarových až po rotační hlavy pro vnější povrchy (eddyscanH) a také pro vnitřní nebo rovné povrchy (eddyscanF).

Klasickým příkladem použití rotační hlavy eddyscanH je kontrola pístních tyčí, kdy tyč na dopravníku prochází skrz rotační hlavu, kde rotuje talíř nesoucí sondy a kontroluje po šroubovice 100% povrchu.

Klasickým příkladem použití rotační hlavy eddyscanF je kontrola vnitřního povrchu vložek válců, kdy vložka stojí na místě a rotační hlava se stará jak o rotaci sondy tak i o posuv v délce vložky. Dalším příkladem může být kontrola brzdových kotoučů, čel ložiskových válečků nebo kontrola plechu před vstupem do lisu.
V dnešní době, kdy robotizace zažívá skutečný boom, je možné využít robota pro nesení vířivoproudé sondy a kopírování členitého povrchu, díky tomu můžete snížit náklady na kontrolní automat a v některých případěch i zkrátit čas cyklu. V kombinaci s naším přístrojem eddyliner C můžete použít jednu sondu pro více zkoušených typů povrchů na jednom dílci, kde každá plocha má svoje nastavení a referenční data, a tím snížit náročnost mechniky a zvýšit její flexibilitu.

Tímto řešením získáte kompaktnější a univerzálnější zkušební automat např. pro kontrolu nábojů kol, brzdných kotoučů, ložiskových kroužků apod.
PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA