DETEKCE STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN POMOCÍ PMTF

Vířivoproudá technologie pro detekci strukturálních změn v materiálech. V elektromagneticko vodivých materiálech porovnáváme perbeabilitu a / nebo indukci pomocí lety ověřené tehcnologie PMFT (Preventive-Multi-Frequency-Test). Tato technogie zaručuje spolehlivé a přesné rozlišení dílů v parametrech jako je záměna materiálu, tepelné zpracování, tvrdost, hloubka zakalení, slitiny aj.
Koncept PMFT je charakterizován tím, že nastavování přístrojů se provádí pouze pomocí dobrých kusů. Přístroj generuje až 8 základních frekvencí, které následují jedna podruhé. Tyto frekvence stanovují čas samotné kontroly, která je ve standartním nastavení méně než 0,2s. V základním nastavení jsme schopni zkontrolovat až 7 ks/s v případě cívky, nebo až 25 ks/s v případě tužkové sondy.

Nová technologie iSHA - je technologie, která rozšiřuje zmíněné PMFT. Jedná se o dodatečné harmonické frekvence, které neprodlužují čas cyklu, jsou matematicky dopočítávané na základě digitalizace vstupního signálu. Tato technologie je dostupná ve všech nabízených přístrojích.Nová technologie iTAS - je technologie, která umožňuje kontrolu struktury u dílců, které mají jinou teplotu. Tyto díly by byly tříděny jako NOK, nebo by značně zkreslily toleranční pole dobrých kusů. Díky technologii iTAS, je každý díl zaznamenán se svojí teplotou v době měření a tento parametr teploty je následně kompenzován v elektronice. Tato technologie je dostupná pouze u přístroje eddyvisor.

V našem portfoliu je široké spektrum průchozích cívek kruhových i obdélníkových průřezů, k dispozici jsouo U cívky, příložné sondy a speciální cívky pro vnitřní povrchy. Cívky jsou kompatibilní napříč všemi aktuálními přístroji ibg.

PŘÍSTROJOVÁ TECHNIKA