LABORATOŘ IBG

V laboratoři ibg testujeme vzorky od zákazníků a provádíme tzv. studii proveditelnosti, tj. zda jsme schopni detekovat požadované vady / defekty specifikované zákazníky. Aby studie měla vypovídací hodnotu, požadujeme cca 10 dobrých kusů a k tomu množství s hledanou vadou. Po testech vypracujeme report, který obdrží zákazník. Takováto studie je nezbytná pro další kroky v projektu jako např. návrh správné mechaniky.