TŘÍDÍCÍ KLAPKY UNISORT

Univerzální, rychlá a cenově příznivá 100 % kontrola struktury malých a středních dílů


Unisort 10 HD

Unisort 10 HD

Výrobci malých a středních velikostí komponentů velmi dobře znají dilema: z důvodu vysokých nákladů na investice nepřichází automatizace kontroly v úvahu. Manuální obsluha taktéž vytváří vysoké náklady. Je tedy nutno najít kompromis. Pokud jde o 100% kontrolu materiálu, nabízí IBG třídící klapky UNISort 10HD, 25HD, 40HD a 63HD. Klapku spojíte s ibg přístrojem eddyvisor S, eddyliner S nebo eddyguard S. Na vstupu upevníte cívku a máte elegantní poloautomatické třídění „out of the box“ s jedním obsluhujícím pracovníkem a s časem cyklu cca. 1 díl/sec. Takto můžete zkoušet díly (průměr 1 – 60 mm), které rukou vložíte do cívky, kde je automaticky provedeno zkoušení a taktéž třídění na OK a NOK kusy.


Unisort 25 HD

Systém je připraven na měření řádově v minutách. V krátké době je možno změnit zkoušení na jiný typový díl. Díky své flexibilnosti je možno systém přesouvat na jiná pracoviště. Taktéž je možno v budoucnosti v případě zvýšení počtu zkoušených dílů, třídící systém implementovat do automatické linky. UNISort je napájen skrz ibg-přístroj. Separátní napájení není potřeba. Zdroj napájení UNISort 10 / 25 / 40 HD probíhá přes vnitřní síť měřící jednotky. UNISort 63 HD disponuje vlastní sítí. UNISort nabízí upevnění cívky a zároveň třídící bránu. Třídící klapka pracuje pod dohledem spínače. V kombinaci monitoringu cívky a následnému zpracování v jednotce je zajištěna funkcionalita celého systému.

Unisort 25 HD


Unisort 40 HD

Unisort 40 HD

Třídící klapky IBG jsou navrženy pro velký provoz. Proto používáme keramické komponenty, které vyhovují i dlouhodobému používání v těžkých podmínkách ve slévárnách a při kalení . Pokud dojde dlouholetým používáním k opotřebení, můžete se spolehnout, že Vám zajistíme opravu a další potřebný údržbový servis. Ve standartním programu nabízíme ibg UNISort 4 velikosti (od 10 mm, 25 mm, 40 mm a 63 mm průměru dílu) s rychlým termínem dodání. Pro speciální geometrii a větší rozměry Vám můžeme nabídnout speciální řešení.


Unisort 63 HD

  • Větší spektrum možností zkoušených dílů
  • Rychlé a univerzálně nastavitelné
  • Pro všechny IBG přístroje
  • Dlouhá životnost díly kvalitním komponentům a jednoduchá výměna opotřebovaných dílů
  • Navrženo pro trvalý provoz
  • Možno integrovat do automatické linky
  • Jistota třídění díky monitoringu klapky

  • Unisort 63 HD