AUTOMATICKÁ KONTROLA LOŽISKOVÝCH KROUŽKŮ

100% testování ložiskových kroužků na správné tepelné opracování s rychlým taktem cyklu zkoušeníibg třídění kroužků – může stát samostatně nebo lze integrovat do linky


ibg třídění kroužků – může stát samostatně nebo lze integrovat do linky

Na kuličková i válečková ložiska jsou kladeny stále větší nároky. Kromě vysokých očekávání se klade velký důraz i na kvalitu samotných kroužků. Ty mohou dlouhodobě sloužit pouze v případě kvalitního tepelného zpracování a dosažené požadované tvrdosti. Tepelné opracování je komplexní proces, složený z mnoha různých parametrů kladených na perfektní výrobek. Proto je nutné najít všechny možné vady jako jsou nedostatečné prokalení nebo naopak překalení. Kroužky pak mohou být moc křehké nebo moc tvrdé nebo jsou prokalené jen částečně.Srdce zkoušení: ibg obdélníková cívka.

Je doporučeno tedy po tepelném zpracování provézt zkoušku struktury, abychom měli 100% jistotu kvalitního produktu. Nejlepší metodou se jeví nedestruktivní zkoušení pomocí vířivých proudů. Zde na fyzikální úrovni srovnáváme křivku permeability zkoušeného dílu s křivkou permeability referenčního OK dílu. Každá odchylka od referenčních dat značí NOK díl, který je následně vytříděn jako vadný.

Abychom získali komplexní obrázek o křivce permeability, používáme k vícefrekvenční měření. Jedná se o unikátní ibg technologii Präventiven Mehr-Frequenz Prüfung PMFP s plně digitálním zpracováním dat.

Jelikož jsou ložiskové kroužky vyráběny ve velkých sériích má toto testování rychlou návratnost investice. Díky plně digitálnímu zpracování dat metodou PMFP dosáhneme dynamického krátkého času cyklu jednoho měření.

Plně automatická linka na kontrolu ložiskových kroužků dosahuje rychlosti od max. 90 dílů/min u rozměrů vnějšího průměru: 30 mm – 120 mm, šířky: 9 mm – 35 mm. Tímto se otevírá třídění kroužků rychlá a nákladově příjemná 100%-kontrola pro široké spektrum výrobků


Srdce zkoušení: ibg obdélníková cívka.eddyvisor S společně s třídící stanicí


eddyvisor S společně s třídící stanicí

Přesná pozice dílu ve středu měřící cívky je zajištěna pomocí SPS řízení. Jakmile přístroj vyhodnotí OK signál, otevře se klapka a OK díl rotuje na další stanoviště. V případě NOK dílu je tento pomocí klapky přesměrován mimo další produkci do zmetkového kontejneru. Celé zařízení je namontováno šikmo, abychom využili gravitační síly pohybu po kolejnici.

Třídící stanice je koncipována pro implementaci do výrobní linky nebo jako pokračování dopravníku. Je také možno postavit kontrolu samostatně a vkládat tam díly ručně. Rozsah dodávky:
  • ibg přístroj eddyvisor S s nejnovější digitální technologií a obdélníkovou cívkou kontrolní a kompenzační
  • Testovací mechanika včetně dopravníku, zkušební cívky, třídící klapky, kabeláže a rozvodové skříně na řízení