O společnosti GMH Prüftechnik GmbH
GMH Prüftechnik GmbH je výrobcem vysoce kvalitních testovacích ultrazvukových systémů se sídlem v Norimberku a je součástí celosvětové skupiny Georgsmarienhütte. Dodáváme mechanizované, poloautomatické a plně automatické testovací systémy pro širokou škálu aplikací v ocelářském a přidruženém průmyslu, v železniční dopravě a pro řadu dalších průmyslových aplikací. Zde naše systémy významně přispívají k zajištění a kontrole kvality – jak ve výrobě, tak při mobilním použití. Pokud to aplikace vyžaduje, kombinujeme také různé zkušební metody (ultrazvuk, vířivé proudy) v jednom zařízení - vždy s cílem dosažení optimální souhry faktorů ovlivňujících výsledek testu, kvalitu a hospodárnost.


ODVĚTVÍ PRŮMYSLU
OCELÁŘSKÝ
PRŮMYSL
ŽELEZNIČNÍ
PRŮMYSL
MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ
INDIVIDUÁLNÍ ŘEŠENÍO společnosti GMH Prüftechnik GmbH
GMH Prüftechnik GmbH je výrobcem vysoce kvalitních testovacích ultrazvukových systémů se sídlem v Norimberku a je součástí celosvětové skupiny Georgsmarienhütte. Dodáváme mechanizované, poloautomatické a plně automatické testovací systémy pro širokou škálu aplikací v ocelářském a přidruženém průmyslu, v železniční dopravě a pro řadu dalších průmyslových aplikací. Zde naše systémy významně přispívají k zajištění a kontrole kvality – jak ve výrobě, tak při mobilním použití. Pokud to aplikace vyžaduje, kombinujeme také různé zkušební metody (ultrazvuk, vířivé proudy) v jednom zařízení - vždy s cílem dosažení optimální souhry faktorů ovlivňujících výsledek testu, kvalitu a hospodárnost.

Odvětví průmyslu:

Ocelářský průmysl

Železniční průmysl

Mobilní zařízení a individuální řešení