Rostoucí nároky na kolejová vozidla z hlediska bezpečnosti, rychlosti, dostupnosti, hlučnosti a také komfortu následně vedou k výrazně rostoucím nárokům na komponenty kolejových vozidel. Zároveň se neustále zvyšují požadavky norem a předpisů, které musí výrobci a provozovatelé systémů kola/kolejnice splňovat, a proto kladou stále větší nároky na zkušební metody a systémy. Jako specialista na koncepci, vývoj a výrobu testovacích systémů pro kola/kolejnice můžeme našim zákazníkům poskytnout správné testovací řešení pro téměř jakoukoli aplikaci. Významně tak přispíváme k bezpečnosti v železniční dopravě.

  Katalogový list HWP-PD 2700/30-90
  Katalogový list HWP-C 2500/30-90
  Katalogový list RPA-I 1300
  Katalogový list RPA-PD 1300
  Katalogový list VWP-PD 2700/80-320
  Katalogový list VWP-I 2500