Hysterezní spojky/brzdy

Přednosti hysterezního efektu
- bezdotykový přenos kroutícího momentu
- plynule nastavitelná velikost kroutícího momentu - zůstává konstantní a nezávislá na otáčkách
- z vlastní konstrukce bezúdržbová
- stabilní opakovatelnost
- možnost zvýšení výkonu (kroutícího momentu) spojením s mechanickou převodovkou

Konstrukční uspořádání
Základními konstrukčními prvky jsou rotor a vinutí s budící cívkou. Vinutí je uloženo ve společné skříní s budící cívkou. Póly vinutí jsou uspořádány proti sobě, aby zaručovaly vytvoření střídavého magnetického pole. Využití tohoto uspořádání je zřejmé. Při brzdění představuje rotor hnaný člen, u spojky je využit jako hnací člen

Katalog ke stažení
Průmyslové chlazení HABOR
Tradiční výrobce průmyslového chlazení s historií sahající až do roku 1981, ověnčený mezinárodními cenami za inovaci a design. Samozřejmostí je standard ISO 14000.
Volitelné příslušenství: elektronické řízení teploty, ovládání pro vysoce přesné chlazení.

Typy a použití

  • HBO - chlazení pro mazací a hydraulické oleje
  • HK - chlazení oleje pro brousící a řezací kapaliny
  • HJ - chlazení oleje pro řezací kapaliny
  • HE - chlazení pro mazací a hydraulické oleje
  • HWV - vertikální chlazení vody bez nádržky
  • HWK - vertikální chlazení vody s nádržkou
  • HWH - horizontální chlazení vody s nádržkouc


  • Katalog ke stažení

    Dotazník pro návrh chladícího systému