Zero Gaus komora


  Katalogový list

Zero Gaus komora
Místo pro reprodukovatelné výsledky měření nezávislé na vlivech okolí. Používá se pro zajištění kvality, jako např. mezioperační dodavatelské řetězce
- Měření zbytkového magnetismu na feromagnetických částech již nejsou výrazně zkresleny okolním magnetickým polem
- Pasivní stínění, žádné napájení, spotřeba - bezúdržbovost
- Definovaný měřicí bod, dobrý přístup do měřící komory
- Odolná konstrukce platformy