Ochranný kryt


Ochranný kryt:
Na obrázku níže vidíme cívku s ochrannou komorou. Ochranný kryt je vyroben ze specifického materiálu, který velmi dobře zabraňuje průniku magnetického pole do okolí cívky.

To má následující výhody:
Redukuje vliv okolního magnetického pole na demagnetizaci a tím vylepšujeme výsledky demagnetizace. To je výhodné hlavné pro podlouhlé díly.

Redukuje magnetické pole cívky vycházející z cívky. Na základě bezpečnostních pravidel v jednotlivých zemích nesmí být pracovník v blízkosti magnetického pole určité síly. Bezpečnou vzdálenost pracovníka od cívky musí být stanovena při její instalaci což znamená, že při umístění ve výrobě musíme počítat i s příslušným místem v okolí. Ochranná komora redukuje tuto bezpečnostní vzdálenost.

Další informace o ocharnně zdraví na tomto odkazu: https://maurermagnetic.com/en/demagnetizing/technology/health-and-safety/