IRIS RT3 – Zákázkové řešeníHlavní charakteristika
 • Rotační přesun na základě upínacích kleštin. (index režim-přerušovaný chod)
 • Pohled shora/z boku. (zadní světlo/přední světlo)
 • Fotometrická zkouška struktury (shora/zdola)
 • Boční fotomerie v 360º
 • Mechanická kontrola = vyhovuje/nevyhovuje
 • Kontrola vířivými proudy – struktura, praskliny
 • 2 programovatelné výstupy NOT OK
 • Kontrola poškození závitů/relaminace
 • Trojrozměrná analýza povrchů laserem
 • Laserový tisk pomocí robota
 • Možnosti nahrávání/stahování
 • Robotické/mechanické podavače


 •