IRIS RT3 – Stanice na 100% kontrolu podélných dílů (hřídele, čepy) při vysokých rychlostechHlavní charakteristika
  • Lineární přesun na základě upínacích kleštin. (index režim-přerušovaný chod)
  • Pohled shora/z boku (zadní/ přední světlo)
  • Fotometrická zkouška struktury (shora/zdola)
  • Boční fotomerie v 360º
  • Mechanická kontrola = vyhovuje/nevyhovuje
  • Kontrola vířivými proudy – struktura, praskliny
  • 2 programovatelné výstupy NOT OK
  • Kontrola poškození závitů/relaminace
  • Trojrozměrná analýza povrchů laserem


  •