Nedestruktivní zkoušení hutních polotovarů

Na českém a slovenském trhu zastupuje firma Consenta spol. s r.o. německého výrobce vířivoproudé techniky Prüftechnik NDT, která spadá do koncernu Prüftechnik Dieter Busch AG.

Prüftechnik NDT vyvíjí řešení pro kontrolu povrchových vad všech typů hutních polotovarů (trubek, tyčí a drátu) jak v procesu výroby tak finální kontrolu.
Dodáváme široké spektrum vířivoproudých přístrojů a příslušenství od jednoduchých aplikací až po komplikované systémy na míru zákazníků včetně návrhu, výroby, instalace a uvedení do provozu. Jsme schopni kontrolovat drát od průměru 0,1 mm až po trubku 1000 mm. Níže uvádíme naše hlavní oblasti kontroly:

Kontrola žhavého drátu nebo tyče

Poškozené tažné rolny mohou zanechat, při tažení drátu nebo tyče, otisk v pravidelných intervalech. Tato technologie umí tyto vady odhalit, i když jsou velice slabé. Pro tuto aplikaci používáme speciální vodou chlazené cívky, konstruované až na teplotu 1200°C.
Zkušební systém umožňuje kontrolu a sběr procesních dat až do rychlosti 120 m/s, při rozsahu průměrů 5 – 130 mm
Kontrola tyčí a drátu

Tato kontrola patří k nejběžnějším v široké škále výroby včetně tažených a převíjecích linek. Rotační systém různých velikostí pro detekci podélných vad se mnohdy kombinují s cívkou pro kontrolu příčných a bodových vad.
Kontrola svaru

V případu svařovacích metod jako je TIG, laser, HF nebo ERW, nabízí vířivoproudá technika vysoce přesnou metodu kontroly svaru hned po svařování a tím spolehlivě snižuje chybovost svaru a následnou kvalitu finálního produktu.
Zkoušení celého povrchu

Technologie zkoušení průchozí cívkou zajišťuje zkoušení materiálu po celém povrchu. V případě trubek vířivoproudá technika zajišťuje, že trubky jsou těsné a splňují rozsah mezinárodních standardů včetně ASTM, API, BS, JIS, ETTC, ENEL, EN 10246 a SEP 1925/1917/1914.
Zkoušení rozptylovými toky

Tato speciální technologie umožňuje detekovat vady od 0,1 mm hloubky na černém materiálu, kde díky kvalitě povrchu by nebylo možné využít vířivoproudou techniku pro detekci takovýchto vad.
Nedestruktivní zkoušení hutních polotovarů
Na českém a slovenském trhu zastupuje firma Consenta spol. s r.o. německého výrobce vířivoproudé techniky Prüftechnik NDT, která spadá do koncernu Prüftechnik Dieter Busch AG.

Prüftechnik NDT vyvíjí řešení pro kontrolu povrchových vad všech typů hutních polotovarů (trubek, tyčí a drátu) jak v procesu výroby tak finální kontrolu.
Dodáváme široké spektrum vířivoproudých přístrojů a příslušenství od jednoduchých aplikací až po komplikované systémy na míru zákazníků včetně návrhu, výroby, instalace a uvedení do provozu. Jsme schopni kontrolovat drát od průměru 0,1 mm až po trubku 1000 mm.