Rozptylové toky firmy Prüftechnik

Na českém a slovenském trhu zastupuje firma Consenta spol. s r.o. německého výrobce techniky na principu rozptylových toků Prüftechnik NDT, která spadá do koncernu Prüftechnik Dieter Busch AG.

Doplněním vířivoproudé techniky je zkoušení tzv. střídavými rozptylovými toky, kdy magnetizačními jhy protéká střídavý proud, které zkoušený materiál povrchově zmagnetují a tím umožní detekci vad od hloubky 0,1 mm na černém povrchu. Rozptylové toky lze použít i pro lesklý materiál, kde je minimální garantovaná detekce od hloubky 0,050 mm


1 – jho, 2 – magnetizační cívka, 3 – sonda, 4 – vada, 5 – zkoušený díl

Systém se skládá z rotační hlavy různých velikostí (celkový rozsah průměrů je 5 – 200 mm), rozvaděče s řízením linky a magnetického pole včetně komunikačního rozhraní s nadřazeným systémem a rozvaděčem se zabudovanou vyhodnocovací jednotkou a řídícími vstupy a výstupy pro ovládání třídící klapky nebo značícího zařízení.Příklad instalace RFL140 a potřebných rozvaděčů

Typy rotačních systémůRFL65RFL140RFL200
Max. průchozí rychlost*2,4 m/s3 m/s1,6 m/s
Min. délka vady**9 nebo 7,5 mm15 nebo 12,5 mm10 mm
Rozsah průměrů5 – 65 mm10 – 140 mm30 – 200 mm

* - dle zkoušeného průměru materiálu
** - jedná se o délku umělé vadyNedestruktivní zkoušení hutních polotovarů
Na českém a slovenském trhu zastupuje firma Consenta spol. s r.o. německého výrobce vířivoproudé techniky Prüftechnik NDT, která spadá do koncernu Prüftechnik Dieter Busch AG.

Prüftechnik NDT vyvíjí řešení pro kontrolu povrchových vad všech typů hutních polotovarů (trubek, tyčí a drátu) jak v procesu výroby tak finální kontrolu.
Dodáváme široké spektrum vířivoproudých přístrojů a příslušenství od jednoduchých aplikací až po komplikované systémy na míru zákazníků včetně návrhu, výroby, instalace a uvedení do provozu. Jsme schopni kontrolovat drát od průměru 0,1 mm až po trubku 1000 mm.