Vířivé proudy firmy Prüftechnik

Na českém a slovenském trhu zastupuje firma Consenta spol. s r.o. německého výrobce vířivoproudé techniky Prüftechnik NDT, která spadá do koncernu Prüftechnik Dieter Busch AG.

Zkoušení vířivými proudy se stalo jedním z nejdůležitějších zkušebních metod. Tato metoda může být plně integrovaná do výrobních linek bez vlivu na jejich rychlost nebo teplotu dílu. Používá se při výrobě hutních polotovarů jako je drát, tyč, trubkaJedná se o bezkontaktní nedestruktivní zkoušení kovových povrchů, kde díky vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli lze detekovat povrchové vady, procházející cívkou nebo pod snímači, které mají obvykle diferenční zapojení. Diferenční zapojení reaguje na změnu povrchu, proto se v některých případech kombinuje ještě s absolutním vinutím, které reaguje na změnu signálu od „normálu“ po celou dobu trvání této změny.

K dispozici máme průchozí cívky, rotační systémy a tužkové sondy.


      


Veškerá senzorika je kompatibilní s celou řadou našich přístrojů, aktuálně máme k dispozici přístroje EDDYCHEK 5, EDDYCHEK 605 A EDDYCHEK 610, jiné typy přístrojů jsou na poptávku pro speciální aplikace.


      


Nedestruktivní zkoušení hutních polotovarů
Na českém a slovenském trhu zastupuje firma Consenta spol. s r.o. německého výrobce vířivoproudé techniky Prüftechnik NDT, která spadá do koncernu Prüftechnik Dieter Busch AG.

Prüftechnik NDT vyvíjí řešení pro kontrolu povrchových vad všech typů hutních polotovarů (trubek, tyčí a drátu) jak v procesu výroby tak finální kontrolu.
Dodáváme široké spektrum vířivoproudých přístrojů a příslušenství od jednoduchých aplikací až po komplikované systémy na míru zákazníků včetně návrhu, výroby, instalace a uvedení do provozu. Jsme schopni kontrolovat drát od průměru 0,1 mm až po trubku 1000 mm.