Kontakty:

Jan Buk:
tel.: 736 538 390
jan.buk@consenta.cz

Ing. Viktor Vávra:
tel.: 604 588 074
viktor.vavra@consenta.cz
Odkazy:

STRÁNKY VÝROBCE

Katalogy
- EDDYVISOR CS
- EDDYLINER C
- EDDYLINER S
- EDDYGUARD C
- EDDYGUARD S

- CÍVKY
- UNISORT

Přístroje | Kontrola struktury | Detekce prasklin | Automatické systémy | Laboratoř

Detekce praskli a brusných spálenin pomocí vířivýchn proudů ibg

struktura
Přístrojová technika

eddyguard C eddyliner C eddyvisor C

Úvod
Zkoušení vířivými proudy je nedestruktivní magnetoinduktivní metoda, která nepotřebuje žádné vodící médium a je bezdotyková, takže jí lze použít i pro velmi citlivé povrchy.

Použití
Použití najde nejčastěji v automobilovém průmyslu, kde je kladen vysoký nárok kvalitu. Bezpečnostní prvky musí být 100% kontrolovány na nepřítomnost povrchových prasklin, které mohou být v materiálu přítomny a např. obráběním vyústí na povrch, nebo dochází k jejich vzniku po tepelném zpracování.

Vířivé proudy ibg navíc dokáží detekovat tzv. brusné spáleniny. Brusné splániny jsou dle normy ISO 14104 popsány jako lokální přehřátí povrchu. Nárazové teplo během brousícího procesu má za následek lokální žíhání nebo, pokud je teplo větší, až k překalení povrchu. Díky moderní technologii ibg PMTF (Preventive Multi Filter Test) detekce začíná již na úrovni změny zbytkového napětí nebo začátku žíhání v mikrostruktuře.

Zkoušení
Díky moderní technologii ibg PMFT je nastavení a obsluha kontrolního přístroje snadná a probíhá ve třech krocích.

Nastavení - v základním nastavení je jedná nosná frekvence a až 30 pásových filtrů. Pro jednotlivé pásové filtry se na základě dobrých dílů vytvoří toleranční pole, které se dá dále rozšířit pomocí tzv. faktoru tolerančního pole. Dále je zde také správce typových dílců.

Nahrání referenčních dat - ke zvolenému typovému dílu jsou nebo se musí vytvořit tzv. Referenční data. Technologie PMFT se nastavuje pouze pomocí dobrých dílů. Po zahájení cyklu pro nahrávání referenčních dat, mechanika provede stejný úkon na dobrém kusu, jako kdyby již probíhalo zkoušení. Přístroj se naučí signál dobrého povrchu pro všechny pásové filtry. Následně již může začít samotné zkoušení.

Samotné zkoušení - po kontrole a potvrzení tolerančního pole se přichází k samotnému zkoušení, kdy operátor či jiný manipulátor vkládá díly do rotačního zařízení a sonda objíždí kontrolovaný povrch

Kontrolu povrchu zabezpečíte 3 různými možnostmi:
1. tužková sonda, díl rotuje a sonda kopíruje povrch (kuželíky, náboje kola)
2. rotační hlava na vnitřní rozměry, díl je statický a veškerý pohyb zabezpečuje rotační hlava (hlavy válců, vložky válců)
3. rotační hlava pro vnější povrchy, díl prochází rotační hlavou a rotační hlava rotuje kolem zkoušeného dílce (pístní tyče)


Rychlost zkoušení je dána rychlostí rotace a posuvu.

Vzdálenost sondy od povrchu je standartně stanovena na 0,7 mm. Čím je sonda dál od povrchu, tím je méně citlivá, naopak čím je blíže k povrchu, tím je v signálu více šumu způsobeného hrubostí povrchu a excentricity dílu.

Orientace povrchových vad je dalším z faktorů ovlivňující signál. Různě orientace mají jiný tvar signálu a tím detekovatelnost vady. Nová metoda ibg PMFT dokáže detekovat všechny čtyři typy vad (příčné, podélné bodové i brusné spáleniny), jednou sondou, jedním nastavením a jedním časem cyklu.

Vždy však musíte myslet na to, že vířivé proudy jsou pouze porovnávací metodou, kde výsledkem je dobrý / špatný kus.

Bližší informace jsou detailně popsány katalogových listech jednotlivých přístrojů, viz. box vpravo.